WELKOM BIJ DE LEERGANG ENDODONTOLOGIE

De Leergang  Endodontologie is een onderdeel van Academiae en sluit als postacademische opleiding aan op de tandartsenopleiding van de universiteiten.

Met de basiskennis die je hebt gaan we nader in op de diagnostiek, veelal aan de hand van casuïstiek, die we interactief behandelen . Om je behandelingen met meer  vertrouwen te doen zijn er vele hands-on practica. Gedurende 8 modules vergroot je je kennis en vaardigheden met diverse instrumenten en equipment. Begeleid door ervaren docenten en specialisten.

Benieuwd wat onze oud cursist Michiel Hamann van de leergang vindt? Lees dan het met Michiel interview hier.

De kosten voor deze leergang bedragen
€ 5.295,- (BTW vrijgesteld) per persoon.

Het is mogelijk om in overleg in termijnen te betalen.

Bij de kosten zijn inbegrepen:
– Studiemateriaal –
– Catering –
– Diploma –

Wil jij ook graag deelnemen aan deze leergang?
Schrijf je dan middels onderstaande button in!

Inschrijven februari 2024 Inschrijven augustus 2024

Endodontologie

Het vakgebied endodontologie kent uiteenlopende onderwerpen. Aan de hand van verschillende gastdocenten worden deze je eigen gemaakt. Met de reeds bestaande kennis én aanwezige ervaring gaat deze 8-daagse leergang een stap verder de diepte in. Vanuit diverse, gespecialiseerde invalshoeken worden vernieuwde inzichten en nieuwe trends behandeld. Bij de hands-on practica krijg je de kans om ervaring op te doen met de meest moderne apparatuur en materialen in een realistische setting, zodat je de kennis meteen kunt toepassen in de praktijk.

Het in de praktijk brengen van kennis wordt begeleid door ervaren clinici, gedifferentieerde tandartsen en gespecialiseerde gastdocenten. Door middel van interactieve modules, dialogen over casuïstiek én praktische lesdagen zal het gehele scala van de endodontologie (van diagnostiek & indicatie tot prognose & restauratie) de revue passeren. Er is niet alleen aandacht voor de behandeling van het wortelkanaal maar ook voor de ergonomie, met inbegrip van het werken met diverse vergrotingssystemen.

Ook wordt de nadruk gelegd op de communicatie met de patiënt en indien nodig, met de gedifferentieerde collega. Dit zowel voor, tijdens als na de behandeling.

De leergang is bedoeld voor tandartsen die een verbreding van de kennis rondom endodontologie willen opdoen. Ook als je recent de opleiding Tandheelkunde hebt afgerond kun je deelnemen aan deze leergang.

Buiten de opleiding Tandheelkunde is geen verdere opleiding vereist.

Na het voltooien van deze leergang is de cursist in staat om:

 • met de patiënt de ( voorgenomen) endodontische behandeling en eventuele vervolg behandelingen te bespreken
 • diagnostiek te verrichten in situaties/klachten die een endodontische behandeling wenselijk of noodzakelijk maken
 • diagnose te toetsen aan de prognose op korte en langere termijn
 • de behandeling te toetsen aan de algemene, medische status van de patiënt
 • op de hoogte te zijn van de actuele stand van zaken m.b.t. medicatie, pijnbestrijding en het toepassen van antibiotica
 • de behandeling door middel van een DETI score vast te leggen en eventueel te begroten
 • aan de hand van de diagnose te bepalen of de behandeling in de eigen praktijk wordt uitgevoerd of dat er moet worden doorverwezen naar een endontoloog of MKA chirurg
 • deze verwijzing vorm te geven m.b.t. communicatie en eventueel initiële behandeling uit te voeren
 • kennis te nemen van het werken met een loupe*(diverse sterktes) en operatie-microscopen
 • op de hoogte te zijn van diverse (actuele) endodontische technieken m.b.t. mechanische reiniging, irrigatie/activatie met medicamenten en diverse obturatie systemen, materialen en technieken
 • deze vaardigheden te trainen op fantoom met kunsthars en natuurlijke elementen in een praktijk simulatie
 • het geleerde toe te passen in de (huidige) werksituatie
 • een goede follow up te realiseren

* Een eigen loupebril, bij deze module is het mogelijk een loupebril aan te meten. Voor huur tijdens de cursus of koop. 

Onderstaande benodigdheden dien je tijdens de gehele opleiding zelf mee te nemen:

 • Cursusmap (welke je tijdens het Kick-Off ontbijt van ons ontvangt)
 • Een eigen loupebril, bij deze module is het mogelijk een loupebril aan te meten. Voor huur tijdens de cursus of koop.
 • Natuurlijke elementen, niet geopend. Bij voorkeur 16 (26 optioneel) en 37 ( 47 optioneel) van elk 2 stuks.
 • Casussen uit eigen praktijk

Bij aanmelding voor deze leergang ontvang je dit boek ter ondersteuning van het studiemateriaal.

Gedurende deze leergang worden er tussen de verschillende cursusdagen (digitale) werkopdrachten  meegegeven via een eigen leeromgeving. Deze opdrachten worden tijdens de eerstvolgende cursusdag geëvalueerd.

De leergang wordt afgesloten met een graduation in de vorm van een case studie.

KRT wordt aangevraagd

“Het was een hele leerzame en leuke nascholing waar alle facetten van de endodontologie voorbij zijn gekomen.”

Michiel Hamann, oud cursist leergang Endodontologie

 

Docenten

Rob vermaas
tandarts

Ellemieke hin
tandarts-endodontoloog

Kostas syriopoulos
tandarts-radioloog

Modules uitgelicht

Wat en hoe spoed- behandelen, DETI

In veel gevallen wordt een endodontische behandeling gediagnosticeerd naar aanleiding van een (pijn) klacht van de patiënt.

Een gedegen diagnose en volledig uitgevoerde DETI-score zijn onontbeerlijk om de volgende stappen in het endodontisch behandelplan te bepalen.

Belangrijk om, indien gewenst, spoedhulp uit te voeren en het vervolgtraject te plannen. Aandacht voor behandelplanning in de eigen praktijk, maar ook voor de verwijzing naar welk specialisme en deze goed te communiceren.

Deze leergang wordt mede mogelijk gemaakt door:

ACADEMIAE WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Dental Best Practice
Molenstraat 3a
7437 AH Bathmen
info@dentalbestpractice.nl