Welkom bij de leergang Implantologie

Onze leergang implantologie is al jaren een succes en heeft onlangs een upgrade gekregen in het programma. Zo blijven we altijd up to date en ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wat gaan we doen?  
Gedurende 10 lesdagen, waarvan 6 dagen theorie en 4 dagen praktijk, nemen we je mee in de wereld van implantologie waarbij je zelf ook 3 patiënten gaat implanteren. Gedurende deze leergang zullen veel onderwerpen de revue passeren en komen verschillende specialisten hun kennis met je delen.

Zo gaat een kaakchirurg je alles vertellen over anatomie voor orale chirurgie, gaan we het hebben over diagnostiek en radiologie (door gastspreker Kostas Syriopoulos), indicatiestelling, behandelplanning maar ook de verschillende implantaattypen, flap design, hechten én botopbouw & botsubstituten (door gastspreker Mardi)

Hoofddocent Thibaut de Jong zal je alles vertellen over de intakes en verder zal ook het implanteren in de dentate en dentate kaak, suprastructuren uitneembaar en vast (door gastspreker Jan Willem Vaartjes) én natuurlijk het implanteren zelf aan bod komen.

Een complete opleiding dus, waarbij we altijd zorgen voor een goede balans tussen theorie en praktijk. Voor het volledige programma kun je hier een kijkje nemen.

Samen met de patiënt ben je op grond van zijn/haar zorgvraag aan het einde van de opleiding in staat om verantwoorde keuzes te maken uit de verschillende behandelopties. Het is mogelijk om met je eigen implantaatmerk te werken.

De opleiding is inclusief een parallel opleidingsprogramma voor één van jouw assistenten!

 

De kosten voor de complete leergang bedragen € 7.500,- (BTW vrijgesteld) per persoon. Het is mogelijk om in overleg in termijnen te betalen.

Bij de kosten zijn inbegrepen:
– Parallelopleidingsprogramma –
– Studiemateriaal –
– Catering –
– Diploma –

Wil jij ook graag deelnemen aan deze leergang? Schrijf je dan middels onderstaande button in!

Implantologie

Academiae Implantologica is een complete leergang waarbij je onder begeleiding van implantoloog Thibaut de Jong 3 patiënten implanteert, met hulp van jouw eigen assistent.

Vaardigheid, communicatie, protocollering en een kwalitatief zo hoog mogelijk resultaat staan hierbij centraal.

Tijdens deze opleiding behandel je:
– wat implantologie is en krijg je in- en overzicht hierin,
– waar en hoe implantologie toegepast wordt,
– wat de meest recente technologische ontwikkelingen zijn,
– de vaardigheden om het implanteren eigen te maken.

Deze leergang is bedoeld voor tandartsen. Er is buiten de opleiding tandheelkunde geen specifieke vooropleiding vereist.

Aan het eind van deze leergang is de cursist in staat om:

 • de patiënt voor te lichten en het behandelplan te bespreken;
 • indicatie en contra-indicatie gebieden te herkennen (medische anamnese, röntgenonderzoek, sociale anamnese);
 • op de hoogte te zijn van de hedendaagse technieken, receptuur, apparaten, materialen en instrumentarium;
 • vaardigheden om onder begeleiding, eigen patiënten te implanteren bij een edentate kaak en bij een solo implantaat regio element 36 of 46;
 • administratie op te volgen (protocollen schrijven, begrotingen op te stellen, aanvragen te versturen richting de zorgverzekeraar, verslaglegging, terugkoppeling schrijven, folders maken, website up-daten…);
 • de geleerde theorie praktisch toe te passen in eigen praktijk en te handelen bij eventuele complicaties;
 • de afgestemde nazorg en recall per patiënt toe te passen;
 • suprastructuur: (digitale) afdrukken nemen en het werkstuk te plaatsen.

Je dient tijdens deze leergang zelf zorg te dragen voor 3 patiënten. Patiënten en assistenten worden geacht bij bepaalde lesdagen aanwezig te zijn. Houd er wel rekening mee om dit ver voor aanvang te regelen.
Je wordt tijdens deze leergang geassisteerd door eventueel jouw eigen assistent bij:

 • Zelfstandig implanteren in een edentate onderkaak
 • Zelfstandig implanteren in een dentate onderkaak
 • Zelfstandige behandeling naar keuze

De kosten van de leergang zijn exclusief de behandelkosten en materiaalkosten van het implanteren. Deze zullen worden doorberekend aan de patiënt. De aanvraag bij de verzekering, de kostenoverzichten en het declareren wordt gedaan door T.X. de Jong Tandzorg.

Je krijgt tijdens de opleiding toegang tot jouw persoonlijke digitale leeromgeving. Vanuit deze leeromgeving kun je de modules voorbereiden, vragen stellen aan de docenten en word je gehele leergang gemonitord.
De opleiding zal worden afgerond met een praktijkexamen.

Heb je de leergang met succes afgerond, dan ontvang je 61 KRT-punten.

Volgens de wet BIG is iedere tandarts of specialist mondziekten kaak- en aangezichtschirurgie (mka-chirurg) bevoegd tot het plaatsen van tandwortelimplantaten onder voorwaarde dat diens bekwaamheid aangetoond kan worden. Deze opleiding kan een uitstekende basis bieden om geleidelijk zelfstandig implantologiebehandelingen uit te gaan voeren. Natuurlijk kan het ook een goede opmars zijn richting registratie als implantoloog NVOI.

Zie voor de eisen onderstaande link: Reglement Consilium Implantologicum.
Klik hier voor het NVOI Reglement 2016

AVG
Gegevens en casuïstiek van patiënten welke behandeld worden tijdens de lessen worden volgens de privacy wetgeving gewaarborgd door getekende overeenkomsten van geheimhoudingsverklaringen met goedkeuring van de patiënt.

Parallelprogramma voor de assistent

Wil een chirurgische behandeling voorspoedig verlopen, dan is het voor de tandarts-implantoloog van groot belang een specifiek daarvoor opgeleide assistent (of assistenten) in dienst te hebben. Om aan die behoefte tegemoet te komen, hebben wij – speciaal voor jouw assistent(en) – de opleiding Assisteren bij chirurgische behandelingen aan de leergang Implantologie toegevoegd.

Meer informatie

Docenten

Thibaut de Jong
tandarts-implantoloog

jan-willem vaartjes
tandarts-implantoloog

Kostas syriopoulos
tandarts-radioloog

Mardi Kwehandjaja
Implantoloog

caroline cuppens
praktijkmanager

Yolande coelen
docent assisteren bij chirurgische behandelingen

Fatos ringers-kaya
mondhygiënist

ACADEMIAE WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Dental Best Practice
Molenstraat 3a
7437 AH Bathmen
info@dentalbestpractice.nl