Programma 2024

De leergang Endodontologie bestaat uit 8 modules en is onder begeleiding van gerenommeerde sprekers/docenten met allemaal hun eigen specialisme en kennis.

Nieuwsgierig geworden naar het programma? Onderstaande vind je het gehele programma van 2024.

Locatie: Dordrecht
Duur: 10.00 uur – 16.00 uur
Docent: Rob Vermaas, Kostas Syriopoulos en Marcel Schmid

Ontbijt!

Bij aanvang van de cursus wordt geïnventariseerd wat het ervarings en kennis niveau van de cursisten is, dit is de basis voor het invullen van de volgende cursus dagen

Aandacht voor röntgen diagnostiek en diagnostische hulpmiddelen

Programma:

 • Opening , uitleg cursus , inventariseren niveau, ervaring en bepalen behoeften voor aanmeten tijdelijke loupe
 • Röntgenen röntgen diagnostiek, welke opnamen in welke situatie
 • Het nut van aanvullende röntgenopnamen in relatie tot de stralenbelasting

Praktijk: Bovenstaande onderdelen aan de hand van casuïstiek

Door het volgen van deze lesdag wordt tevens het certificaat “nascholing röntgen“ behaald.

Locatie: Dordrecht
Duur: 10.00 uur – 16.00 uur
Docent: Ellemieke Hin en Rob Vermaas

Na de diagnose met diverse hulpmiddelen zal . alvorens tot ( spoed) behandeling wordt overgaan er een reëel beeld van de prognose moeten zijn.

Hoe past de spoedbehandeling in onze dagelijkse praktijk en hoe plan je vervolg of verwijzing in.

DETI wordt gebruikt als middel om de haalbaarheid van de endodontische behandeling te inventariseren. Aandacht voor wie de behandeling zal uitvoeren en wat is een eventueel verwijstraject.

Programma:

 • Helpt Artificial Intellegence bij diagnostiek?
 • De “pijnklacht” :Diagnostiek voor spoedbehandeling
 • DETI bepalen
 • behandelen ( c.q. spoed behandelen) , verwijzen => communicatie ( met wie, hoe en wanneer)
 • Alternatieven ( extractie, timing van extractie tot behoud van bot, overleg implantoloog)
 • medicamenteuze pijnbestrijding , AB ? Pijn bestrijding en medicamenteuze therapie wat is de status quo?

Praktijk: In bovenstaande onderdelen aan de hand van casuïstiek.

Locatie: Dordrecht
Duur: 10.00 uur – 16.00 uur
Docenten: Rob Vermaas, Samenwerking met ExamVision

Ochtend (gastmodule Examvision) . Het belang van goed zicht en licht wordt behandeld met de evaluatie van loupes en indien nodig wordt een tijdelijke loupe aangemeten.

‘Een microscoop en nu?’
Aan het eind van deze module is de cursist in staat om:

De werking behandelmicroscoop te begrijpen en ermee te kunnen werken in de breedste zin van het woord.  

 • De microscoop in het algemeen
 • Oculair perfect instellen (met en zonder sterkte)
 • Zonder ooginspanning (accommodatie) werken
 • Juiste pupilafstand instellen
 • Objectief en juiste werkafstand instellen
 • De werking van de vergrotingswisselaar met ‘reële’ vergrotingen
 • De juiste vergroting voor iedere behandeling
 • Leren om de juiste vergroting uit te rekenen.

Te begrijpen hoe je met de huidige techniek mooie beeldverwerking kunt realiseren (foto en video), en hoe een meekijkscherm handig is voor de assistente.

 • Voor -en nadelen interne camera
 • Mogelijkheden externe camera
 • Tips -en tricks voor het maken van goede opnames

Gezond en ergonomisch te werken met de microscoop

 • Plaatsing van de patiënt
 • Houding behandelaar
 • Ergonomische hulpstukken op de microscoop

Ook wordt er aandacht besteed aan de vele opties welke op iedere microscoop te verkrijgen zijn, zoals bijvoorbeeld:

 • Meekijktubes
 • Composietfilter
 • Groenfilter
 • Truelight filter
 • Traploze vergroting
 • Diafragma
 • Variabel objectief
 • Ergonomische hulpstukken
 • Splitter & adapter voor cameratoepassingen

Tijdens deze module heeft iedere cursist de beschikking over een eigen microscoop

Praktijk: ervaren van goed zicht en ergonomie, aanmeten en beoordelen van de loupe

Isolatie & endodontische opening

Een goede isolatie van het te behandelen element wordt als essentiële factor gezien bij een wortelkanaal behandeling. Wat als dit niet lukt?

De anatomie van de pulpa is grillig , ook de ligging van de kanalen is niet altijd voor de hand liggend. De noodzaak van een adequate, endodontische  opening , het voor behandelen van de kanaalingang en het creëren van een glide path wordt behandeld.

Programma:

 • De endodontische opening, vinden van kanalen en de initiële endo
 • Hetlokaliseren van de kanalen, met bestaande vergroting en behandel microscoop

Locatie: Dordrecht
Duur: 10.00 uur – 16.00 uur
Docenten: Rob Vermaas

In de loop der jaren zijn de, diverse,  handvijlen verdrongen door mechanische vijlsystemen. Wat zijn de verschillen tussen de diverse systemen . Zijn ze universeel of is er een aanbevolen indicatie -gebied. Kortom, de ‘ins and outs’.

Praktijk: De meegebrachte natuurlijke elementen worden ingebed voor een realistische training. Mechanische preparatie van ( transparante) kunststof elementen geeft een goed inzicht wat de vijl kan  en zijn beperkingen. De training op geëxtraheerde  elementen geeft het natuurlijk gevoel van frictie en tractie tijdens de behandeling

Apexlocators zijn niet meer weg te denken bij deze behandelingen , wat doen ze zijn ze betrouwbaar  en wat kun je er nog meer aan aflezen.

Programma:

 • Inbedden van natuurlijke elementen t.b.v. practicum
 • Endodontische vijl-systemen ( hand, rotaries en reciprocerend) ins & outs en hoe en waar toe te passen
 • Lengte bepalen en de informatie ( durante operationem ?) van een elektronische apexlocator

Praktijk: systemen ervaren op fantoom en leren ‘zien’ middels hulp van licht en vergroting.
Het openen  van een natuurlijk element , vinden van de kanalen , deze toegankelijk te maken en elektronische lengte bepaling in een realistische situatie.

Locatie: Dordrecht
Duur: 10.00 uur – 16.00 uur
Docenten: Rob Vermaas

Heden ten dage is het prepareren van een wortel kanaal eigenlijk het faciliteren van ruimte voor “spoelen”. Wat gebruiken we hier voor , waarom en hoe vaak zijn veel gevraagde zaken. Niet alleen chemische middelen zijn essentieel voor het slagen van de wortelkanaal behandeling maar ook de wijze van toediening en activatie.

Wordt het behandeld element direct afgesloten of niet? Zo niet gebruiken we in de tussen liggende periode een medicament , wat zijn de gevolgen hiervan en hoe te handelen bij de volgende zitting.

Praktijk: Spoelen en activeren van de behandelde , natuurlijke , elementen met diverse systemen. Tijdelijk restaureren en verwijderen hiervan .

Programma:

 • Chemische desinfectie ( anno nu !!) spoelmiddelen medicamenten
 • Handling , manieren van spoelen en nut van activeren en hulpmiddelen hiervoor
 • Tijdelijk afsluiten? Hoe, wanneer en met of zonder medicament en welk tijdelijk vul materiaal

Praktijk: In bovenstaande onderdelen

Locatie: Dordrecht
Duur: 10.00 uur – 16.00 uur
Docent: Ellemieke Hin en Rob Vermaas

Het doen van een wortelkanaalbehandeling heeft uiteindelijk als doel irriterende ( ontstekings) prikkels naar de peri-apex weg te nemen. Goede reiniging en desinfectie dienen gevolgd te worden door een adequate afsluiting. Ook op dit vlak is de laatste tijd veel veranderd . Wat is de status quo. Altijd toe te passen?

Wat zijn de mogelijke nabezwaren  en wat is de termijn van herstel? Wat te doen bij een rest radiolucentie en moet er rekening gehouden worden met medische risico groepen.

Praktijk: Toepassen van diverse wortelkanaal sealers en obturatie systemen.

Programma:

 • Obturatie, materialen (status quo!)
 • Fysiologie van het herstel & termijn van herstel, incl. X controle termijn
 • Nazorg, nabezwaren, ingrijpen of anders?
 • Rest radiolucentie en dan?

Praktijk: In bovenstaande onderdelen

Locatie: Dordrecht
Duur: 10.00 uur – 16.00 uur
Docent: Ellemieke Hin en Rob Vermaas

Als in dag 1 Diagnose & prognose motiveerde om de wortelkanaal behandeling uit te voeren moet dit afgemaakt worden met een duurzame, permanente restauratie. Hoe en met welke materialen kunnen we dit uitvoeren.

Indien, onverhoopt, onvoldoende resultaat is bereikt met een wortelkanaal behandeling, wat is dan het vervolg traject? Inmiddels is herbehandeling een reële optie. Voert de tandarts die zelf uit of alleen de gedifferentieerde collega?

Praktijk: Restaureren van behandelde elementen (evt. met stift). Het verwijderen van aan gebrachte wortelkanaal vulling.

Programma:

 • Restauraties na endontische behandeling, criteria, materialen, stiftenlange termijn planning (diagnose => prognose)
 • Herbehandeling, indicaties zelf doen? Verwijzen, naar wie?

Praktijk: In bovenstaande onderdelen

Locatie: Dordrecht
Duur: 10.00 uur – 16.00 uur

Casus presentatie aan de hand van de opgedane kennis.

Diploma-uitreiking

Inschrijven

Wil jij ook graag deelnemen aan deze leergang?
Schrijf je dan middels onderstaande button in!

Inschrijven

ACADEMIAE WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Dental Best Practice
Molenstraat 3a
7437 AH Bathmen
info@dentalbestpractice.nl