Welkom bij de leergang Upgrade buitenlands opgeleide mondhygiënist

Deze nieuwe 10-daagse Upgrade is speciaal ontwikkeld voor de gediplomeerde, in het buitenland opgeleide, mondhygiënist die in Nederland erkend wil worden. De opleiding is een door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland geaccrediteerde post-HBO-opleiding. Dit betekent dat voor het tot stand komen van deze leergang een uitvoerige toetsingsprocedure is doorlopen en dat ieder jaar een voortgangsrapportage wordt samengesteld. 

Als je met een buitenlands zorgdiploma in Nederland wilt werken, kan dat alleen als je kennis en vaardigheden van gelijkwaardige inhoud en niveau zijn van het curriculum mondzorgkunde op bachelor niveau. De definitieve erkenning wordt verleend door de commissie “Buitenslands Gediplomeerde Volksgezondheid”. Dit is een onafhankelijke commissie van deskundigen voor de erkenning van je diploma.

De kosten voor deze leergang bedragen
€ 4.600,- (BTW vrijgesteld) per persoon.
Het is mogelijk om in overleg in termijnen te betalen.

Bij de kosten zijn inbegrepen:
– Catering –
– Diploma –

Wil jij ook graag deelnemen aan deze leergang?
Schrijf je dan middels onderstaande button in!

Inschrijven start 4 september

Werken als mondhygiënist in Nederland

Wanneer je deze upgrade succesvol hebt afgerond én erkend bent door bovenstaande commissie voldoe je dus aan de gestelde voorwaarden om als mondhygiënist in Nederland te werken. Tevens volstaat dit pakket om ook op te gaan voor het experiment BIG, omdat deze upgrade inclusief TMS is.

Deze upgrade bestaat uit een compleet programma. We hebben onze reeds bestaande modules voor je samengevoegd in één leergang. Zo hoef je ze niet los te volgen en kan je gelijk aan de slag in Nederland.

De leergang bestaat uit vier onderdelen en 3 online modules:
Blok 1: Lokale anesthesie (2 dagen)
Blok 2: Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming, inclusief röntgen- en cariësdiagnostiek (2 dagen)
Blok 3: Prepareren (cariësmanagement) en restaureren met plastische materialen (5 dagen)
Blok 4: Ondernemerschap (1 dag)

Online: Hoorcollege Ondernemerschap, Wet BIG en Evidence Based Practice

Deze upgrade is zo opgebouwd dat als de theorie is behandeld en getoetst, er vervolgens behandeling kan plaatsvinden tijdens de klinische stage. Opdrachten worden binnen een half jaar na het afronden van de upgrade, afgetekend door een BIG geregistreerde tandarts of BIG geregistreerde mondhygiënist.

Mondhygiënist die in het buitenland de opleiding heeft gevolgd of in het laatste jaar zit van de studie en een Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid aanvraag doet voor een Nederlandse erkenning.

Wanneer je deze Upgrade succesvol hebt afgerond én erkend bent door bovenstaande commissie voldoe je dus aan de gestelde voorwaarden om als mondhygiënist in Nederland te werken. Tevens volstaat dit pakket om ook op te gaan voor het experiment BIG, omdat deze Upgrade inclusief TMS is.

Heb je één of meerdere van bovenstaande opleidingen reeds gevolgd? Dan is het tevens mogelijk om de overige opleidingen los te volgen!

Na het voltooien van deze leergang is de cursist in staat om:

 • op aanwijzing van een BIG geregistreerd tandarts of geregistreerd mondhygiënist, infiltratie- en geleidingsanesthesie toe te dienen bij patiënten
 • op basis van de geleerde theorie keuzes te maken die betrekking hebben op lokale anesthesie
 • de praktische uitvoering van de injecties goed te doorlopen
 • diagnose: aandachtspunten bij het mondonderzoek, inschatten van het cariësrisico en frequentie van bitewings
 • indicatie: wat behandel je (nog) niet en wat wel, wanneer stuur je iemand door naar de tandarts
 • interpretatie van bitewings: wanneer behandelen en wanneer niet; bijzondere gevallen
 • prepareren: gangbare prepareertechnieken
 • vullen en afwerken: materiaalkennis en matrixsystemen. Moderne inzichten in omgaan met composiet en bondings
 • praktische vaardigheden: aanbrengen van cofferdam en oefenen op fantoom (naar behoefte)
 • Klik hier voor de leerdoelen van TMS 

Nijkerk (woensdagen)
4 september 2024, 18 september 2024, 2 oktober 2024, 9 oktober 2024, 23 oktober 2024, 6 november 2024, 20 november 2024, 4 december 2024, 18 december 2024 EXAMEN

Dordrecht (woensdagen en vrijdagen)
20 september 2024, 16 oktober 2024, 30 oktober 2024, 8 november 2024, 15 november 2024, 22 november 2024, 13 december 2024, 10 januari 2025, 17 januari 2025 EXAMEN 

Lesdag 1:          Blok 1: Lokale anesthesie
Lesdag 2:          Blok 2: TMS
Lesdag 3:          Blok 1: Lokale anesthesie (theorie- en praktijk examen)
Lesdag 4:          Blok 2: TMS (theorie examen)
Lesdag 5:          Blok 3: Prepareren en restaureren; Direct zicht en overzicht
Lesdag 6:          Blok 3: Prepareren en restaureren; Zijdelingse delen
Lesdag 7:          Blok 3: Prepareren en restaureren; Restauraties
Lesdag 8:          Blok 3: Prepareren en restaureren; Occlusie en articulatie & afwerken
Lesdag 9:          Blok 3: Prepareren en restaureren; Theorie- en praktijk examen op fantoom
Lesdag 10:       Blok 4: Ondernemerschap

Ieder blok heeft een eigen examen, hiervan ontvang je – na het positief afronden van dit blok – een deelcertificaat. 
Wanneer je de gehele Upgrade positief hebt afgerond – inclusief de verrichtingen in de praktijk – ontvang je een compleet diploma.

Extra modules vanuit onze eigen online leeromgeving
Hoorcollege 1:  Ondernemen (1 uur)
Hoorcollege 2:  Evidence based practice (1 uur)
Hoorcollege 3:  Wet Big (1 uur) 

Studiebelasting
Studiebelasting: 10 opleidingsdagen van 6 uur (totaal 54 uur) 
Stage, zelfstudie en contactmomenten met docent: (totaal 120 uur)

Verrichtingen in de praktijk
Anesthesie:

 • 8 keer een infiltratie anesthesie
 • 8 keer een (mandibulaire) geleidingsanesthesie

Prepareren en restaureren:

 • 10 keer een 1 vlaks occlusaal, prepareren en restaureren
 • 10 keer een 2 vlaks, prepareren en restaureren
 • 5 keer een preparatie naar keuze, prepareren en restaureren

Diploma
Na afloop ontvang je – na het positief afronden van de opleiding – een diploma

Ieder blok heeft een eigen examen, hiervan ontvang je – na het positief afronden van dit blok – een deelcertificaat. 
Wanneer je de gehele Upgrade positief hebt afgerond – inclusief de verrichtingen in de praktijk – ontvang je een compleet diploma.

KRM

KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie
Klik hier voor de KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie

Studiekosten: € 4.600,-

Studiemateriaal: € 50,-

Examenkosten: € 75,-

Als naslagwerk en voor extra uitleg kan je het boek “Praktische stralingshygiëne voor de mondzorg” lezen. Deze kan je voor aanvang van de opleiding, zelf aanschaffen:

Praktische Stralingshygiëne voor de mondzorg
ISBN: 978-94-91764-40-0
Kosten: € 37,50

Carieslaesies
ISBN: 978-90-85621-30-0
Kosten: € 95,95

Docenten

Rob vermaas
tandarts

Onno karssen
financieel adviseur

ESTHER RAAIJMAKERS
KLINISCH FYSICUS, COÖRDINEREND DESKUNDIGE (NIVEAU 3)

TANJA WILDSCHUT
tandarts

JOSINE ROSSEEL
tandarts

Modules uitgelicht

Blok 1: Lokale anesthesie

In deze 2-daagse opleiding leer je lokale anesthesie in de mond te geven, infiltratie anesthesie in de boven- en onderkaak en( mandibulaire) geleidingsanesthesie

Deze opleiding Lokale anesthesie geeft de theoretische en praktische basis. Ook besteden we aandacht aan het verbod op recappen en behandelen we verschillende oplossingen voor veilig omgaan met naalden.

Er wordt eerst geoefend op een kunststof schedel en daarna oefen je onderling op je mede-cursisten. Je dient ermee akkoord te gaan dat lokale anesthesie bij je wordt toegediend (met kortwerkende middelen).In de weken tussen de 2 opleidingsdagen moet je in de praktijk een aantal keer, onder toezicht van een tandarts of geregistreerd mondhygiënist, anesthesie toepassen bij patiënten.

Totaal 16 verrichtingen in de praktijk
– 8 keer een infiltratie anesthesie
– 8 keer een (mandibulaire) geleidingsanesthesie

Blok 2: Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming, inclusief röntgen- en cariësdiagnostiek

Met deze 2-daagse opleiding stralingsdeskundigheid verwerf je de voorgeschreven stralingsdeskundigheid voor het zelfstandig rechtvaardigen van röntgenopnamen of het optreden als verantwoordelijk stralingsdeskundige voor de praktijk.

Wanneer je uiteindelijk aanvraag doet voor geregistreerd mondhygiënist (BIG), kan je straks de primaire cariës beoordelen en behandelen. Mooie taken die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Want wat zie je, waar let je op en wanneer beslis je of je wel of niet gaat behandelen? Voer je de behandeling zelf uit of verwijs je door naar een tandarts of specialist?

Tal van factoren bepalen jouw beslissing. Iedere keer weer een beslisboom waar je bewust of onbewust ‘inklimt’. Tijdens de 2-daagse opleiding lopen we samen die beslismomenten door. Hierna bepaal jij met nog meer zekerheid en overtuiging zélf hoe jij jouw patiënten het beste behandelt. Aan de hand van (röntgen)foto’s bespreken we casussen.

Blok 3: Prepareren (cariësmanagement) en restaureren met plastische materialen

Deze opleiding heeft als doel om de niet Nederlands gediplomeerd mondhygiënist op te leiden in het diagnosticeren van cariës en met het maken van plastische restauraties. In zowel theorie als in preklinische praktijk, is dit de basis voor de verrichtingen in een klinische stage.

Tijdens deze 5-daagse opleiding wordt aandacht besteed aan het periodiek mondonderzoek met betrekking tot cariës- en röntgendiagnostiek, prepareren en restaureren (cariës management). Prepareren en restaureren wordt geoefend op fantoom. De indicaties worden tijdens deze opleiding besproken om het indicatiegebied van de mondhygiënist te leren kennen en valkuilen te voorkomen. Praktische vaardigheden, maar ook theoretische kennis komen ruimschoots aan bod. Hoe zorg je voor een functioneel en esthetisch goede vulling?

Totaal 25 verrichtingen in de praktijk

 • 10 keer een 1 vlaks occlusaal, prepareren en restaureren
 • 10 keer een 2 vlaks, prepareren en restaureren
 • 5 keer een preparatie naar keuze, prepareren en restaureren

ACADEMIAE WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Dental Best Practice
Molenstraat 3a
7437 AH Bathmen
info@dentalbestpractice.nl