Programma 2025

De leergang Implantologie is een 10-daagse opleiding waarvan 6 dagen theorie en 4 dagen praktijk.
Je implanteert onder begeleiding van Thibaut de Jong 3 eigen patiënten, met eventueel hulp van jouw eigen assistent.

Nieuwsgierig geworden naar het programma? Onderstaande vind je het gehele programma van 2025/2026

Locatie: Nijkerk
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Gastdocenten: Kostas Syriopoulos en Caroline Cuppens

Indicaties contra-indicaties en (medische) risico’s
Het doel van deze dag is de cursist vertrouwd te maken met indicaties, risico’s en contra-indicaties in de orale implantologie. De cursist leert de prognose te bepalen van gecompromitteerde gebitselementen en in welke situaties implantaten geïndiceerd zijn. Medische gesteldheid van de patiënt wordt beoordeeld en voorzorgsmaatregelen worden besproken. Het belang van voldoende bot- en zacht weefsel en juiste implantaatpositie wordt benadrukt. Risico’s zoals infecties en bloedingen worden behandeld, evenals contra-indicaties zoals slechte gezondheid en botverlies. De opleiding biedt een grondig inzicht om weloverwogen behandelbeslissingen te nemen en complicaties te voorkomen.

Leerdoelen:

 1. Begrijpen van de indicaties voor orale implantologie en het vermogen ontwikkelen om een prognose te bepalen voor gecompromitteerde gebitselementen.
 2. Kennis vergaren over de risico’s die gepaard gaan met orale implantologie, zoals infecties, en het vermogen te ontwikkelen om deze risico’s te herkennen en te bewaken.
 3. Inzicht verwerven in contra-indicaties in orale implantologie, zoals slechte algehele gezondheid, en het vermogen ontwikkelen om deze contra-indicaties zorgvuldig te overwegen bij het maken van behandelbeslissingen.
 4. Vertrouwd raken met de belangrijke rol van medische beoordeling van de patiënt en het begrijpen van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen om de veiligheid en het succes van de behandeling te waarborgen.
 5. Het vermogen ontwikkelen om implantaten te positioneren op basis van occlusale ruimte en de vereisten voor een succesvolle suprastructuur, waarbij rekening wordt gehouden met bot- en zacht weefsel.

Deze leerdoelen richten zich op het vergaren van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en het bevorderen van het vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen bij het plannen en uitvoeren van orale implantologie behandelingen.

Dossiervorming, machtiging, begrotingen en marketing

Leerdoelen:

 • De organisatie in de praktijk van de specialisatie implantologie in kaart brengen.
 • Het doelgericht kunnen inschatten van inkoop, agendaplanning, inrichting
 • Het opstellen van een doeltreffende folder.
 • Waarom een transparante begroting een aanvulling is op je behandelplan.
 • Hoe een aanvraag machtiging voor implantologie edentate kaken in zijn werk gaat.

 

Locatie: Nijkerk
Duur: 
09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong

Behandelplanning in verschillende situaties

Tijdens deze dag leert de cursist het plannen van behandelingen voor zowel de edentate en partieel dentate patiënt. Beide situaties vereisen een zorgvuldige planning om de beste resultaten te behalen.

Voor de edentate kaak concentreert de cursist zich op het begrijpen van het resorptieproces van de kaak en de impact ervan op de behandeling. De cursist leert hoe hij de mate van resorptie kunt beoordelen, classificeren en hoe dit invloed heeft op de keuze van het implantaatsysteem. We gaan ook in op de verschillende suprastructuren en hoe de juiste locaties bepaald kunnen worden voor het plaatsen van implantaten.

Voor de dentate kaak richt de cursist zich op het plannen van implantaten naast bestaande tanden. De cursist leert hoe hij de juiste positie en richting van implantaten kan bepalen, rekening houdend met de anatomie en esthetische aspecten. We zullen ook bespreken welk type implantaatsysteem het meest geschikt is voor deze situatie.

Implantaattypen

We zullen ons deze dag tevens richten op de verschillende typen implantaten die gebruikt worden in de tandheelkunde. Het begrijpen van deze implantaat typen is essentieel voor een succesvolle implantaatbehandeling. We zullen in detail ingaan op de kenmerken, toepassingen en voordelen van elk type implantaat, zodat je een goed inzicht krijgt in welk implantaat het meest geschikt is voor specifieke situaties.

Leerdoelen:

 • Begrijpen en classificeren van het resorptieproces van de kaak en de impact ervan op de behandeling van patiënten met een edentate kaak.
 • Het kunnen beoordelen van de mate van resorptie en de vertaling daarvan naar de keuze van het implantaatsysteem.
 • Kennis verwerven over verschillende suprastructuren en het kunnen bepalen van de juiste locaties voor het plaatsen van implantaten in een edentate kaak.
 • Het plannen van implantaten naast bestaande tanden in een dentate kaak, waarbij rekening wordt gehouden met anatomie en esthetische aspecten.
 • Inzicht krijgen in de verschillende typen implantaatsystemen en het vermogen om het meest geschikte systeem te selecteren voor specifieke situaties.

Locatie: Nijkerk
Duur: 
09.30 uur – 16.30 uur
Docent: 
Thibaut de Jong

De cursist leert verschillende technieken en strategieën voor het ontwerpen van het opklappen (flappen) en het hechten van weefsels. We bespreken de volgende aspecten:

Flap design: We behandelen de verschillende flapdesigns, zoals de envelope flap, semilunaire flap en full-thickness en split-thickness mucoperiostale flap. Je leert welk flapdesign het meest geschikt is in verschillende situaties en hoe je het flapdesign kunt aanpassen aan de individuele behoeftes van de patiënt.

Incisie-ontwerp: We bespreken de juiste plaatsing en vorm van incisies voor optimale toegang tot het implantatie gebied. Je leert welke incisietechnieken het beste zijn om een goede visuele en fysieke toegang te verkrijgen en daarnaast zo minimaal invasief zijn als mogelijk.

Weefselbeheer: We gaan in op technieken voor het behoud en beheer van zacht weefsel tijdens de behandeling. Je leert hoe je weefsel kunt mobiliseren, mucosa kunt afschuiven en de juiste instrumenten kunt gebruiken om het weefsel te beschermen en te behouden.

Hechttechnieken: We bespreken de verschillende hechttechnieken en materialen die gebruikt worden in orale implantologie. Je leert hoe je de juiste hechtechniek kiest op basis van de weefselsituatie en hoe je de hechting correct kunt uitvoeren voor een optimale wondgenezing.

Complicaties en beheer: We behandelen mogelijke complicaties die kunnen optreden bij flapdesign en hechten en bespreken strategieën voor het beheer ervan. Je leert hoe je complicaties kunt voorkomen en hoe je ermee om moet gaan als ze toch optreden.

Locatie: Nijkerk
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong
Gastdocent: Mardi Kwehandjaja

Tijdens deze opleidingsdag zullen we ons concentreren op twee belangrijke onderwerpen: Botopbouw bij implantaten en tweede fase technieken.

Wanneer er een tand of kies verloren gaat, zal er verlies van harde en zachte weefsels in de kaak optreden. In sommige gevallen zal er niet genoeg bot zijn voor een implantaat. Daarom is van belang om de fundamentele principes van botopbouw te bespreken. We zullen uitgebreid ingaan op verschillende technieken en materialen die worden gebruikt voor guided bone regeneration om voldoende botvolume te hebben voor een succesvolle implantaatplaatsing. Bovendien bespreken we socket preservation om de slinking van de kaak zoveel mogelijk te voorkomen na een extractie.

Na het plaatsen van een implantaat zal er meteen een healing abutment geplaatst worden (1-fase) of op een later moment waarbij er een 2-fase chirurgische ingreep moet plaatsvinden. We zullen de concepten van 1-fase en 2-fase chirurgie uitleggen, inclusief de voordelen en de overwegingen van elke benadering. We zullen dieper ingaan op de specifieke technieken en procedures die worden toegepast tijdens 2-fase chirurgie.

Leerdoelen:

 • Socket preservation;
 • Botregeneratie rondom implantaten;
 • Kennis van verschillende botsubstituten en membranen; 
 • Gebruik van membranen;
 • Flap design, mobiliseren van zachte weefsel en hechttechnieken na GBR procedure;
 • Orthograde sinuslift;
 • Belang van 1-fase of 2-fase implanteren
 • Verschillende technieken voor 2-fase
 • Kennis hebben van de type healing abutments

Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong

Het huiswerk wordt vergeleken in de groep. De dag zal hoofdzakelijk gaan over de verschillende instrumenten, apparaten en implantaattypes. Hierbij wordt de historie en de toepassingen van implantologie in de tijd besproken.

Docent Thibaut de Jong zal 2 implantaten plaatsen in een edentate kaak, met nabespreking in de groep.

Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 
09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong

THEORIE
Verslaglegging
Protocollering
Terugkoppeling

PRAKTIJK
Zelfstandig implanteren in een edentate onderkaak met eigen assistente

HUISWERK
Structuur in verslaglegging
Eigen protocol schrijven
Structuur in terugkoppelen

Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 
09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong
Gastdocenten: Jan Willem Vaartjes en Erik van Olmen

Het huiswerk wordt vergeleken in de groep. Op deze dag zal hoofdzakelijk ingegaan worden op de Guided Bone Regeneration, de verschillende soorten bot, sinuslifts, Immediate Placement & Loading, om te eindigen met de nazorg.

Docent Thibaut de Jong zal 1 implantaat plaatsen in een dentate kaak, met nabespreking in de groep.

Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docenten: Thibaut de Jong

THEORIE
Verslaglegging solo operatie
Protocollering solo operatie

PRAKTIJK
Onder begeleiding van Thibaut de Jong implanteren op eigen patiënt in een dentate onderkaak met eventueel behulp van eigen assistente

HUISWERK
Eigen protocol schrijven van nazorg, recall en solo implantologie.

Locatie: Nijkerk
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong
Gastdocent: Sascha van Hummel

Presenteren casuïstiek, foldermateriaal.

Voorbereiding op examen, bespreken eigen ingebrachte casuïstiek.

Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur:
 09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong

 • Afleggen examen
 • Onder begeleiding van Thibaut de Jong implanteren op eigen patiënt op een onderkaak met eventueel behulp van eigen assistent

Locatie: Nijkerk
Duur:
 16.00 uur – 20.00 uur
Docent: Thibaut de Jong

 • Diploma Uitreiking
 • Afsluitende diner

Inschrijven

Wil jij ook graag deelnemen aan deze leergang?
Schrijf je dan middels onderstaande button in!

ACADEMIAE WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Dental Best Practice
Molenstraat 3a
7437 AH Bathmen
info@dentalbestpractice.nl