Programma 2024

De leergang Parodontologie bestaat uit drie studieonderdelen:

 • In studieonderdeel 1 wordt de kennis van de parodontologie en de medische anamnese getoetst door middel van een assessment.
 • In studieonderdeel 2 wordt diepgaande kennis ontwikkeld in de klinische parodontologie. Door de analyse van wetenschappelijke sleutelartikelen wordt inzicht verkregen in de klinische principes van de parodontale behandeling, waardoor de manier van behandelen beargumenteerd kan worden en de beperkingen beter gesignaleerd.
 • In studieonderdeel 3 wordt een casus, behandeld in de eigen praktijksetting, uitvoerig gedocumenteerd en wordt het behandelproces evenals het behandelresultaat onderbouwd door middel van de literatuur. Daarnaast wordt deze casus tijdens een mondeling examen gepresenteerd.

De leergang Parodontologie is gericht op het vergroten van het zelfoplossend vermogen en het ontwikkelen van autonomie binnen het werkveld van de parodontologie. Verder heeft de cursist de nodige zelfsturing voor het organiseren en plannen van het te doorlopen studietraject.

Na het succesvol afronden van de leergang wordt een officieel diploma uitgereikt en wordt de kandidaat bijschreven in een landelijk register.

Studielast
Voor de leergang Parodontologie staan 480,5 studiebelastingsuren (SBU), bestaande uit 109 contacturen en 371,5 uren zelfstudie (o.a. voorbereiden assessments, voorbereidende EBP-opdracht, bestuderen van verplichte en relevante literatuur, artikel-  en casuspresentatie, thesis en voorbereiden examen).

 • Assessment Medische anamnese
 • Assessment parodontologie
 • Weet wat je leest! (EBP) en zoeken van literatuur
 • Reflectieverslag incl. plan van aanpak
 • Introductiecollege
 • Seminars en Casuïstiek (8x)
 • Seminar – artikelsamenvatting
 • Casuïstiek – casuspresentatie
 • Communicatietraining (2x)
 • Leerdoelen
 • Thesis – casusdocumentatie
 • Oefenenpresentaties
 • Examen – casuspresentatie
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan

Programma

Locatie: Nijkerk
Duur: 09.00 uur – 17.30 uur

Locatie: Nijkerk
Duur:
Assessment: 09.00 uur – 10.30 uur
Workshop: 11.00 uur – 15.00 uur

Locatie: Nijkerk
Duur: 10.00 uur – 16.30 uur

Locatie: Den Bosch
Duur: 08.30 uur – 16.30 uur

Locatie: Den Bosch
Duur: 08.30 uur – 16.30 uur

Locatie: Nijkerk
Duur: 10.00 uur – 16.30 uur

Locatie: Nijkerk
Duur: 09.00 uur – 12.00 uur

Locatie: Nijkerk
Duur: 08.30 uur – 17.30 uur

Locatie: Nijkerk
Duur: 08.30 uur – 17.30 uur

Locatie: Nijkerk
Duur: 08.30 uur – 21.00 uur

Locatie: Nijkerk
Duur: 08.30 uur – 18.00 uur

Locatie: Nijkerk
Duur: 08.30 uur – 18.00 uur

Locatie: Nijkerk
Duur: 08.30 uur – 17.00 uur

Locatie: Nijkerk
Duur: 15.00 uur – 18.00 uur

Inschrijven

Wil jij ook graag deelnemen aan deze leergang?
Schrijf je dan middels onderstaande button in!

Inschrijven

ACADEMIAE WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Dental Best Practice
Molenstraat 3a
7437 AH Bathmen
info@dentalbestpractice.nl