Programma 2024

De leergang Esthetische tandheelkunde bestaat uit 10 modules en is onder begeleiding van gerenommeerde sprekers/docenten met allemaal hun eigen specialisme en kennis.

Nieuwsgierig geworden naar het programma? Onderstaande vind je het gehele programma van 2024/2025

Locatie: Dordrecht
Duur: 

Het kick-off diner is bedoeld om informeel met elkaar kennis te maken onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast zal het verdere verloop van de Opleiding worden toegelicht en worden de initiatiefnemers voorgesteld.

Locatie: Dordrecht
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docent: Daan van Oort

Deze module bestaat uit drie delen:

1. Presentatie
• juiste fotoapparatuur voor het maken van mondfoto’s;
• instellingen van toestel, camera en lens;
• instructies voor het maken van de foto;
• protocol mondfotografie; bespreking van 9 standaard foto’s die een compleet overzicht geven van het gebit (The 9 Essentials)

2. Zelf aan de slag
In groepjes van 3 personen gaan de cursisten met hun eigen fotoapparatuur aan de slag. Beurtelings fungeren zij hierbij als patiënt.
NB cursisten zorgen voor eigen fotoapparatuur (spiegelreflexcamera, macrolens, macroflitser) en hulpmiddelen (wanghaken, contrastor, mondspiegel en eventueel reinigingsmiddelen)

3. Afronding
• evaluatie oefeningen
• vragenrondje
• afsluiting

NB: voor aanvang van de cursus zal een inventarisatie worden gemaakt van de fotoapparatuur die door de cursisten wordt gebruikt. Daarna ontvangen zij instructies om hun apparatuur zelf in te stellen.

Locatie: Dordrecht
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Arend van den Akker

Om tot een ideale behandelplanning te komen is allereerst een goede blue print nodig, waardoor voorspelbaar en minimaal invasief te werk kan worden gegaan.

Tijdens deze dag zal Arend van den Akker de verschillende aspecten welke van belang zijn in het kader van smile design belichten. Daarbij wordt specifiek ingegaan op het Digital smile design concept en de toepasbaarheid hiervan in de praktijk. Onder meer de voorspelbaarheid, mogelijkheden tot minimaal invasief werken en communicatieve voordelen van dit concept zullen aan bod komen.

Daarnaast wordt de cursisten de mogelijkheid geboden onder begeleiding zelf aan de slag te gaan met het smile design.

Locatie: Dordrecht
Duur: 09.30 uur – 13.00 uur
Docenten: Arend van den Akker

Dagdeel 1: Smile design

Om tot een ideale behandelplanning te komen is allereerst een goede blue print nodig, waardoor voorspelbaar en minimaal invasief te werk kan worden gegaan.

Tijdens deze extra cursusdag zal Arend van den Akker verder ingaan op de verschillende aspecten welke van belang zijn in het kader van smile design belichten. Daarbij wordt specifiek ingegaan op het Digital smile design concept en de toepasbaarheid hiervan in de praktijk. Onder meer de voorspelbaarheid, mogelijkheden tot minimaal invasief werken en communicatieve voordelen van dit concept zullen aan bod komen.

Daarnaast wordt de cursisten de mogelijkheid geboden onder begeleiding zelf aan de slag te gaan met het smile design.

Locatie: Dordrecht
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Nurcan Yilmaz

Voor een goede esthetische tandheelkundige restauratie is het belangrijk dat dit altijd vooraf gegaan wordt door het creëren van het  juiste fundament.

Bij het vervaardigen van een anatomisch en esthetisch correcte vulling is het belangrijk dat de elementen in een juiste positie staan en er voldoende ruimte is. Zo is het bij uitgebreide slijtage vaak alleen mogelijk om de knobbels terug brengen naar de juiste hoogte en een juiste fissuurpatroon te realiseren als er een beetverhoging wordt gedaan. Soms kunnen we dit ruimteprobleem ook met orthodontie  oplossen. Het gebit zal dan uiteindelijk ook functioneel beter in elkaar passen. Een stel fraaie front veneers kunnen alleen minimaal invasief worden geprepareerd als jij vooraf weet of gebitselementen op de juiste positie staan en waar je naartoe wilt werken. Daarnaast is het belangrijk dat je de patiënt een bepaalde mate van garantie kan geven dat het werk niet stuk gaat gedurende functie.

Tijdens deze cursus zullen wij je leren om de functie te analyseren, eventueel aan te passen en zodanig neer te zetten dat je niet meer bang hoeft te zijn dat wat jij maakt stuk gaat en er tevens fraai uitziet. Tegelijkertijd zullen we je ook zeggen aan welke cases je je handen beter niet kan branden.

Locatie: Dordrecht
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docent: Thibaut de Jong

Keeping up appearances
Wat zijn, binnen de huidige dentale implantologie, de kansen om onze roze esthetiek te behouden of te herstellen?
Welke implantaten en materialen hebben we nu hiervoor tot onze beschikking?
Tijdens deze module zal Thibaut de Jong alle ins and outs geven met betrekking tot Pink esthetics and implants.

Locatie: Dordrecht
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docent: Arend van den Akker

Less is more is het motto van Arend van den Akker met betrekking tot esthetische tandheelkunde. Een natuurlijk resultaat dat tegemoet komt aan de wens van de patiënt.

Esthetic layering met composiet zorgt er voor dat er een natuurlijke situatie in het front nagebootst kan worden. De layering techniek, de bijbehorende kleurbepaling en de afwerking, worden door Arend van den Akker stap voor stap voorgedaan, waarna je zelf kunt oefenen zodat je deze technieken direct in de praktijk kunt gaan toepassen.

Locatie: Dordrecht
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Erik-Jan Muts

Preps & Impressions
Tijdens het eerste deel van deze module zullen we ingaan op het prepareren en afdrukken voor indirecte restauraties. Welke preparatie-designs zijn aan te raden? wat is immediate dentine sealing (IDS)? Hoe maak je mooie tijdelijke voorzieningen op partiële omslijpingen (die niet loskomen)? En hoe maak je een super scherpe afdruk?

Cementation
Tijdens het tweede deel gaan we dieper in op het plaatsen van de restauraties met verwarmd composiet. Hoe moet de restauratie en preparatie voorbewerkt worden? Uiteraard allemaal zoveel mogelijk hands-on!

Locatie: Dordrecht
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Arend van den Akker

Glasvezelrestauraties (FRC’s) zijn uit de hedendaagse tandheelkunde niet meer weg te denken.

Ze kunnen een prachtig alternatief zijn voor implantologie of conventioneel kroon- en brugwerk.
Het kan een patiënt helpen motiveren; het kan voor hem/haar de perfecte overbrugging zijn naar iets anders. (semipermanent)
Soms kan het ook heel gunstig uitpakken en een perfecte meer permanente oplossing zijn met als kenmerken minimaal invasief, reparabel en esthetisch.

De inhoud van de cursus is:
• Wat is glasvezel eigenlijk?
• Materiaaleigenschappen.
• Indicatiestelling; wanneer kunnen we er wat mee?
• Ontwerp van de restauratie; preparatie.
• Hoe cementeren we?
• Handson training vervaardiging vezelversterkte etsbrug

Leerdoelen:
De tandarts is na deze cursus op basis van materiaalkennis in staat een verantwoorde keuze te maken wanneer een glasvezelversterkte restauratie te maken, deze op de juiste manier te ontwerpen en prepareren.
Er wordt geleerd hoe de restauratie te vervaardigen (directe methode) en eventueel (bij de indirecte methode) te cementeren.

Locatie: Dordrecht
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Erik-Jan Muts

Infiltration
Hypomineralisaties in glazuur kunnen verantwoordelijk zijn voor verkleuringen. Deze verkleuringen worden in het esthetische bereik vaak als storend ervaren, maar het verwijderen van het glazuur is soms wat te invasief. Infiltreren van de hypomineralisaties kan een oplossing bieden!

Direct composiet in de zijdelingse delen
Composiet is het meest gebruikte, maar waarschijnlijk ook het meest bewerkelijke materiaal voor directe restauraties. Alle facetten voor een esthetische en duurzame restauratie komen aan bod. Uiteraard weer met veel hands-on!

Locatie: Dordrecht
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Arend van den Akker & Joerd van der Meer

Dagdeel 1: Esthetiek: Endodontische aspecten
Een bovenfront opknappen is precisiewerk. Elementen die in het verleden endodontisch behandeld zijn, vragen, esthetisch gezien, om extra aandacht. In dit cursusonderdeel gaat Joerd van der Meer dieper in op de endodontische aspecten van esthetische reconstructies. Denk daarbij aan de wortelkanaalbehandeling zelf, chirurgische reconstructies en bleken. 

Dagdeel 2: Demo met Primescan, chairside- of single visit dentistry en de behandeling van gebitsslijtage.
Scannen heeft de toekomst. En deze toekomst is nu.
Cerec is een methode die al sinds 1980 in ontwikkeling is. Daar waar vroeger de randaansluiting en de esthetiek veel te wensen over lieten, is dit inmiddels wel anders. Met de huidige software en scantechnieken zijn hoogwaardige en zeer esthetische resultaten mogelijk.

De materialen die verwerkt kunnen worden met deze systemen hebben eveneens een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Lithiumdisilicaat en “milled composites” maken het nu mogelijk om volledige keramische kronen, bruggen en inlays/facings te maken die voldoende sterkte hebben om de kauwkrachten te weerstaan en ook een hoge esthetiek hebben. Op deze manier zijn vandaag de dag zeer economische en duurzame resultaten te behalen. In een live demo van de scanner en een presentatiedeel nemen we je mee door deze materie.

Gebitsslijtage(cursus en interactief deel)
Je krijgt als team een papieren patiënt en bijhorende modellen. In het team bespreek je de plan van aanpak. In een korte presentatie krijg je de mogelijkheid jouw plan uit te leggen en te motiveren.
Je maakt gebruik van DSD.

Tot slot wordt door Arend van den Akker uitgelegd hoe hij de behandeling heeft gedaan met behulp van digitale methodieken.

Locatie: Dordrecht
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Martijn Moolenaar en Eric van der Winden

Vorm, functie en esthetiek van facings, kronen en bruggen.
In deze module worden de mogelijkheden en moeilijkheden van minimale, non prep facings tot aan uitgebreid kroon en brugwerk met roze keramiek behandelt. De materiaalkundige eigenschappen en esthetische voor- en nadelen van deze verschillende restauratieve materialen worden aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uitvoerig besproken.

Om voorspelbaar te kunnen restaureren is het van belang te beschikken over de juiste informatie.

Een enkeltands-vervanging vraagt om een andere communicatie tussen patient, tandarts en tandtechnicus dan de communicatie die nodig is bij uitgebreide behandelingen. Welke informatie uitwisseling van wezenlijk belang is om optimaal te restaureren zal worden gedeeld.

Een goed fotografie en video protocol kan een enorme positieve bijdrage leveren in het proces van studiefase voor een Digitaal Smile Design tot aan de keuze van de uiteindelijke restauratieve materialen. Uitleg over het gebruik van fotografie en video in de praktijk en het laboratorium vormen een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Locatie: Dordrecht
Duur: 16.00 uur – 20.00 uur

• Casuspresentatie over de opgedane kennis
• Diplomering
• Afsluitend diner

Inschrijven

Wil jij ook graag deelnemen aan deze leergang?
Schrijf je dan middels onderstaande button in!

ACADEMIAE WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Dental Best Practice
Molenstraat 3a
7437 AH Bathmen
info@dentalbestpractice.nl