Programma 2023

De leergang Endodontologie bestaat uit 8 modules en is onder begeleiding van gerenommeerde sprekers/docenten met allemaal hun eigen specialisme en kennis.

Nieuwsgierig geworden naar het programma? Onderstaande vind je het gehele programma van 2023.

Locatie: Nijkerk 
Duur: 
Docent: Rob Vermaas, Kostas Syriopoulos en Marcel Schmid

Het kick-off ontbijt is bedoeld om informeel met elkaar en de opleiding kennis te maken onder het genot van een goed ontbijt.
Daarna wordt er aandacht besteed aan röntgendiagnostiek en diagnostische hulpmiddelen.

Vervolgens volgt de gastmodule; Een microscoop en nu?
Tijdens deze gastmodule leer je:

 • de werking behandelmicroscoop te begrijpen en ermee te kunnen werken in de breedste zin van het woord.  
 • te begrijpen hoe je met de huidige techniek mooie beeldverwerking kunt realiseren (foto en video), en hoe een meekijkscherm handig is voor de assistente.
 • hoe gezond en ergonomisch te werken met de microscoop
 • Ook wordt er aandacht besteed aan de vele opties welke op iedere microscoop te verkrijgen zijn

In het kader van het veilig gebruik van straling is de indicatiestelling van de röntgenopnamen heel belangrijk. Het eerste principe van de “International Commission on Radiological Protection” (ICRP) gericht op de beperking van de dosis voor patiënten betreft dan ook de rechtvaardiging (justification) van röntgenopnamen. Dit betekent dat de tandarts, die patiënten verwijst voor Conebeam CT (CBCT) opnamen, op de hoogte moet zijn van de dosis en de mogelijkheden en beperkingen van CBCT-opnamen, ook al heeft hij niet zelf het CBCT-toestel in gebruik. Immers, door een patiënt te verwijzen, ontvangt de patiënt een dosis röntgenstraling en verwacht de tandarts/verwijzer dat de uitkomst van de opname bijdraagt aan de diagnostiek en het behandelplan.

Onze nieuwe cursus “CBCT voor verwijzers” geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van CBCT-opnamen. Na het volgen van deze cursus voldoe je aan de vereisten om te kunnen verwijzen voor CBCT-opnamen. 

De leergang wordt gecertificeerd inclusief CBCT voor verwijzers

Locatie: Nijkerk 
Duur: 
Docent: Ellemieke Hin en Rob Vermaas

De DETI-score wordt gebruikt als middel om de haalbaarheid van de endodontische behandeling te inventariseren. Aandacht voor wie de behandeling zal uitvoeren en wat is een eventueel verwijstraject.

 • DETI bepalen
 • Hoe bereid ik dit voor zowel naar de patiënt als naar de collega naar wie wordt verwezen.
 • Wat doe ik als eerste? Diagnose, behandelen? Verwijzen?
 • Alternatieven (extractie, timing van extractie tot behoud van bot, overleg implantoloog)
 • Pijnbestrijding en medicamenteuze therapie, wat is de status quo?
 • Praktijk aan de hand van casuïstiek

Locatie: Nijkerk 
Duur: 
Docenten: Rob Vermaas

In de loop der jaren zijn de diverse handvijlen verdrongen door mechanische vijlsystemen. Wat zijn de verschillen tussen de diverse systemen. Zijn ze universeel of is er een aanbevolen indicatie -gebied. Kortom, de ‘ins and outs’.

Praktijk: De meegebrachte natuurlijke elementen worden ingebed voor een realistische training. Mechanische preparatie van (transparante) kunststof elementen geeft een goed inzicht wat de vijl kan en zijn beperkingen. De training op geëxtraheerde elementen geeft het natuurlijk gevoel van frictie en tractie tijdens de behandeling.

 • Inbedden van natuurlijke elementen t.b.v. practicum
 • Endodontische vijl-systemen (hand, rotaries en reciprocerend) ins & outs en hoe en waar toe te passen
 • Praktijk: systemen ervaren op fantoom en leren ‘zien’ middels hulp van licht en vergroting

Locatie: Nijkerk 
Duur: 
Docenten: Rob Vermaas

Een goede isolatie van het te behandelen element wordt als essentiële factor gezien bij een wortelkanaalbehandeling. Wat als dit niet lukt?

De anatomie van de pulpa is grillig, ook de ligging van de kanalen is niet altijd voor de hand liggend. De noodzaak van een adequate, endodontische opening, het voorbehandelen van de kanaalingang en het creëren van een glide path wordt behandeld.

Apexlocators zijn niet meer weg te denken bij deze behandelingen, wat doen ze zijn ze betrouwbaar en wat kun je er nog meer aan aflezen.

Praktijk: Het openen van een natuurlijk element, vinden van de kanalen , deze toegankelijk te maken en elektronische lengte bepaling in een realistische situatie.

Locatie: Nijkerk
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docenten: Rob Vermaas

Heden ten dage is het prepareren van een wortelkanaal eigenlijk het faciliteren van ruimte voor “spoelen”. Wat gebruiken we hier voor, waarom en hoe vaak, zijn veel gevraagde zaken. Niet alleen chemische middelen zijn essentieel voor het slagen van de wortelkanaal behandeling, maar ook de wijze van toediening en activatie.

Wordt het behandelde element direct afgesloten of niet? Zo niet gebruiken we in de tussenliggende periode een medicament, wat zijn de gevolgen hiervan en hoe te handelen bij de volgende zitting.

Praktijk: Spoelen en activeren van de behandelde, natuurlijke, elementen met diverse systemen. Tijdelijk restaureren en verwijderen hiervan.

Locatie: Nijkerk
Duur: 09.30 uur – 16.00 uur
Docent: Ellemieke Hin en Rob Vermaas

Het doen van een wortelkanaalbehandeling heeft uiteindelijk als doel irriterende (ontsteking) prikkels naar de peri-apex weg te nemen. Goede reiniging en desinfectie dienen gevolgd te worden door een adequate afsluiting. Ook op dit vlak is de laatste tijd veel veranderd. Wat is de status quo. Altijd toe te passen?

Wat zijn de mogelijke na bezwaren en wat is de termijn van herstel? Wat te doen bij een rest radiolucentie en moet er rekening gehouden worden met medische risico groepen?

Praktijk: Toepassen van diverse wortelkanaal sealers en obturatie systemen.

 

Locatie: Nijkerk 
Duur: 
Docent: Ellemieke Hin en Rob Vermaas

Als in opleidingsdag 1 diagnose en prognose motiveerde om de wortelkanaalbehandeling uit te voeren, moet dit afgemaakt worden met een duurzame permanente restauratie. Hoe en met welke materialen kunnen we dit uitvoeren?

Indien, onverhoopt, onvoldoende resultaat is bereikt met een wortelkanaalbehandeling, wat is dan het vervolg traject? Inmiddels is herbehandeling een reële optie. Voert de tandarts die zelf uit of is dit alleen weggelegd voor de gedifferentieerde collega?

Praktijk: restaureren van behandelde elementen (evt. met stift). Het verwijderen van aangebrachte wortelkanaalvulling.

Locatie: Nijkerk 
Duur: 
Docenten: Ellemieke Hin en Rob Vermaas

Casus presentatie aan de hand van de opgedane kennis.

Diploma-uitreiking 

Inschrijven

Wil jij ook graag deelnemen aan deze leergang?
Schrijf je dan middels onderstaande button in!

Inschrijven

ACADEMIAE WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Dental Best Practice
Molenstraat 3a
7437 AH Bathmen
info@dentalbestpractice.nl